background

Eladási és szállítási feltételek


1. Érvényesség
Az eladási és szállítási feltételek minden megkötött szerződésre, üzletre, és azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik.


2. A szerződés létrejötte
A szerződés az ügyfél megrendelésének a visszaigazolásával a vételár kifizetésével vagy a szállítás megkezdésével jön létre.
A gyártó cég joga a megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül elállni ha:
a vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségét
a vevőről olyan körülmények váltak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét


3. A megrendelés tartalma
A megrendelésnek tartalmaznia kell:
a vevő nevét, pontos címét, elérhetőségeit
a megrendelt termék típusát, mennyiségét, színét


4. Szállítás, rakodás
A termék szállításáról a vevőnek kell gondoskodnia.
A felrakást ill. a gyártótelep elhagyását követően a felelősség a vevőt ill. a fuvarozót terheli. A termék átvételekor az átvevőnek meg kell győződni a termék mennyiségéről és minőségéről. Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék a felmerült problémák tisztázásáig nem építhető be.


5. A tulajdonjog fenntartása
A kiszállított áru a vételár kiegyenlítéséig a gyártó tulajdonában marad.


6. Raklapok
Termékeinket EUR raklapokon értékesítjük, melyekért betétdíjat számítunk fel. A sérülésmentes raklapot 90 napon belül visszavásároljuk.


7. Garancia
A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit. A termékek felületén előforduló kivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek, a termék minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja. Az időjárás (esővíz oldja a kalciumkarbonátot) az igénybevétel és ennek során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a kivirágzások eltűnnek.
A nem eléggé tömörített alapra fektetett burkolókőnek sarka széle vibráláskor letöredezhet. Ennek oka a nem megfelelően tömörített ágyazat, szakszerűtlen fektetés, a burkoló kövenként változó fugatávolság be nem tartása, gumilap nélküli vibrálás. Az eltérő gyártási időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége árnyalati színeltéréseket okozhat, ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati érékét nem csökkenti, az időjárás és az igénybevétel eltünteti őket.
Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia.
Mérettörések az MSZ 4751/3. pontjában foglaltak szerint:
hosszúság és szélesség a kő 1 magasságában ±3 mm
vastagság ± 5 mm az oldaléleknek és oldalfelületeknek a párhuzamostól megengedett eltérése max. ±2mm


8. A vevő visszalépése
Egyedi megrendelés esetén az ár 40%-a előlegként kifizetendő. Ha a megrendelő eláll a szerződéstől a befizetett összeg a gyártót illeti meg.


9. Jogvita
Az eladási és szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadók.